โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ก.ค. 60 ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
               8  กรกฎาคม  2560   โรงเรียนบ้านหนองกระทิง นำโดยนายทูล  ทองแผ่น ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกระทิง  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา  ด้วยการทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์  ณ  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
สุภาพ ชุดไทย
01 มิ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
    โรงเรียนบ้านหนองกระทิง  จัดประชุมกรรมการสถานศึกษาและผุู้ปกครอง   ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560  เวลา 13.00 น
สุภาพ
14 พ.ค. 60 เปิดเตรียมการ