โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็ก2561
                      โรงเรียนบ้านหนองกระทิง  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี และ  คณะกรรมสถานศึกษา   จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียน  ณ  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กิจกรรมประกอบด้วย  เชิดชูเกียรตินักเรียน  การแสดงของนักเรียน  เกมและการละเล่น  แจกของขวัญ  และร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
                                    
                                              นายประเชิญ  เพลินจิตต์  ผู้รายงาน
                                    
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,10:45   อ่าน 23 ครั้ง