โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
ภาพกิจกรรม
ของขัวญวันเด็ก
            ผู้ปกครองและศิษย์เก่าได้สนับสนุนของขวํญวันเด็ก
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,10:49   อ่าน 8 ครั้ง