โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
ภาพกิจกรรม
ของขวัญวันเด็ก
   สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ร่วมสนับสนุนของขวัญในการจัดกิจกรรมวีฃันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านหนองกระทิง  ขอขอบพระคุณ  
         

                                                              นายประเชิญ  เพลินจิตต์      ผู้รายงาน
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,10:52   อ่าน 9 ครั้ง