โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ
                               เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  โรงเรียนบ้านหนองกระทิงจัดให้มีกิจกรรม ภาษาอังกฤษ  วันละคำ  ในกิจกรรมหน้าเสาธง  โดยนักเรียนหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันนำเสนอ

                                                         นายประเชิญ  เพลินจิตต์   ผู้รายงาน
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,10:55   อ่าน 7 ครั้ง