โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
ภาพกิจกรรม
ร่วมพัฒนาโรงเรียน
                     คณะกรรมการสถานศึกษา   ผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน  บ้านหนองกระทิง  ให้พร้อมสมบูรณ์สำหรับจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน

                                                           นายประเฃิญ  เพลินจิตต์   ผู้รายงาน
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,10:58   อ่าน 10 ครั้ง