โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
ภาพกิจกรรม
การศึกษาไทย 4.0
                 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง  ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  โดยพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมต่อการใช้งาน  โดย  นายสุนทร  สุขวังไทร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด  

                                                                 นายประเชิญ   เพลินจิตต์    ผู้รายงาน
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,11:01   อ่าน 8 ครั้ง