โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
ภาพกิจกรรม
งามอย่างไทย
                         การส่งเสริมความเป็นไทย  ด้วยการไหว้อย่างสวยงา  โรงเรียนบ้านหนองกระทิงได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติทุกวันอย่างต่อเนื่อง  จนนักเรียนได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัย

                                                                                 นายประเชิญ  เพลินจิตต์      ผู้รายงาน
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,11:05   อ่าน 16 ครั้ง