โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
ภาพกิจกรรม
ผู้ปกครองสนับสนุนอาหารกลางวัน
   โครงการอาหารกลางวันฟรี  อย่างมีคุณภาพ  นอกจากได้รับการสนับสนุนแรงงานจากผู้ปกครองในการประกอบอาหารโดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาประกอบอาหารแล้ว  ผู้ปกครอง  สมาชิกในหมู่บ้านยังได้สนับสนุนการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  ในโอกาสสำคัญตลอดมา
 
                                                                              นายประเชิญ   เพลินจิตต์   ผู้รายงาน
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,11:09   อ่าน 15 ครั้ง