โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
ภาพกิจกรรม
รางวัลครูดีศรีประจวบ
ื่ วันครูปี 2561  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู และข้าราฃการครูของโรงเรียน  นายประเชิญ  เพลินจิตต์  ได้รับรางวัลครูดี  สรีประจวบ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2   

                                                           นายประเชิญ    เพลินจิตต์   ผู้รายงาน
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,11:16   อ่าน 20 ครั้ง