โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
ภาพกิจกรรม
การพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
                กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองกระทิง  ได้จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการองค์ร่วมของเด็กเด็ก ใน 4 ด้าน  ประกอบด้วย  เกศ  กมล  กรและกาย  หรือ 4H และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามพระราฃบัญญัติการศึกษาที่กำหนดให้ผู้เรียนต้องเป็นสมาชิกของชมรมที่จัดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ
กลุ่มยุว้กษตรกรโรงเรียนบ้านหนองกระทิง มีนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองกระทิงเป็นสมาฃิก  มีผลงานที่ประสบผลสำเร็จประกอบด้วย
                  1. รางวัลที่ 3  ระดับภาคกลางและตะวันออก  งานชุมนุมยุวเกษตรกร
                   2.รางวัลเหรียญทอง   การจัดสวนถาดแห้ง   งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตการศึกษา
                   3.ตัวแทนโรงเรียนเข้าประกวดระดับภาค  โครงการชีววิถี   วิทยาลัยอาชีวศึกษา   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 2 ปีติดต่อกัน
                   4.รางวัลจูเนียร์  ตัวแทนระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปี 2560  ประกวดระดับประเทศ

                                                                           นายประเฃิญ   เพลินจิตต์      ผู้รายงาน
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,13:43   อ่าน 20 ครั้ง