โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
ภาพกิจกรรม
ทาสีรั้วโรงเรียน
           19  มกราคม  2561  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทิง  ร่วมกันทาสีโรงเรียน  เพื่อปรับปรุงโรงเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน    ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน

                                                        นายประเชิญ   เพลินจิตต์   ผู้รายงาน
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2561,20:31   อ่าน 16 ครั้ง