โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
ภาพกิจกรรม
เลี้ยงอาหารคนช่วยงานโรงเรียน
        19 มกราคม 2561  ผู้ปกครองกลุ่มแม่บ้านผู้ประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองกระทิง    ช่วยกันประกอบอาหารเลี้ยงผู้มาช่วยพัฒนาโรงเรียนจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี
          ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับผม
                                            
                                                  นายประเชิญ    เพลินจิตต์            ผู้รายงาน
          
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2561,21:27   อ่าน 12 ครั้ง