โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สู่โรงเรียนและนิทรรศการSTEM+A
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้สู่โรงเรียน และนิทรรศการSTEM+A ณ  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง  ในวันที่ 15-16  มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.  ร่วมจัดกิจกรรมโดย
                   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                   สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจวบคีรีขันธ์
   สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี
                   สวนลุงเที่ยงฟาร์ม
                   ชมรมเกษตรอินทรีย์  ประสงค์  ทองแผ่น
                   กลุ่มแม่บ้านหนองกระทิง
                   ธรรมรัตน์ฟาร์มเห็ด
บริการอาหารกลางวันฟรี  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกระทิง
       ติดต่อเข้าร่วมกิจกรรม  084 717 0893   

โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 77 ครั้ง