โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบ O-net (อ่าน 15) 19 ม.ค. 61
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 28) 20 ก.พ. 60
ยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 22) 25 ธ.ค. 60
พิธีแห่เทียนพรรษา (อ่าน 148) 05 ก.ค. 60
เกียรติบัตรแหล่งเรียนรู้สู่โรงเรียน (อ่าน 78) 21 มิ.ย. 60
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สู่โรงเรียนและนิทรรศการSTEM+A (อ่าน 78) 07 มิ.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง (อ่าน 67) 31 พ.ค. 60
เปิดเตรียมการ 14 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 59) 15 พ.ค. 60
เชิญร่วมทำกระทง (อ่าน 72) 09 พ.ย. 59